Kyberturvallisuusdirektiivi

Kyberturvallisuusdirektiivi

Kyberturvallisuusdirektiivi NIS2-direktiivi yhdenmukaistaa eräiden yhteiskunnan kriittisten sektoreiden vähimmäistason kyberturvallisuusriskienhallinta- ja raportointivelvoitteita. Velvoitteet vastaavat muuttuneeseen kybertoimintaympäristöön....