1943583.jpg

Kilpailuetua Tekesin innovaatiosetelillä

Pk-yrityksillä on mahdollisuus hankkia Fordione Oy:n Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ -palveluita ilman kustannuksia hyödyntämällä Tekesin Innovaatioseteliä. Etua voidaan hyödyntää mm. EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämän tilintekovelvoitteen täyttämisen varmistamiseen. Asetus edellyttää organisaatiolta valmiuksia osoittaa, että tietosuojasäännökset huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jatkossa ei siis enää riitä, että rekisterinpitäjä passiivisesti noudattaa lakia. Vaateen täyttäminen edellyttää suunnittelua, prosesseja, dokumentteja ja toimivaa tietoturvaa. Jotta tämä onnistuu, tulee organisaatiolla olla hyvä kokonaiskäsitys omasta tietoturvallisuudesta ja sen tilasta.

Hyödyt yrityksille

Innovaatiosetelillä saavutetaan mm seuraavia hyötyjä:
growth.jpg


Yrityksen arvo


Hyvin hoidettu tietoturva ja tietosuoja ovat todellinen kilpailuetu ja tuo luottamusta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa. Asetus mahdollistaa että mm. StartUp-yritykset ja pienet yhtiöt voivat hyötyä täysimääräisesti digitaalisen sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja houkuttelevat enemmän asiakkaita yksityisyydensuojaa edistävillä ratkaisuillaan. Tavoitteena on mahdollistaa EU-alueen taloudellinen kasvu ICT:n innovaatioita hyödyntäen säilyttäen kansalaisten tietosuoja.

teamwork.jpg


Auttaa pienentämään toimintaan kohdistuvia riskejä  


Organisaation johdon tulee olla tietoinen toimintaan kohdistuvista riskeistä ja mahdollisista laiminlyönneistä. Tietosuojan saattaminen vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaateita pienentää liiketoimintaan liittyviä riskejä ja auttaa välttämään muun muassa seuraavia tilanteita:

- Seuraamusmaksut - Mikäli yritys ei pysty todistettavasti osoittamaan noudattaneensa asetuksen vaatimuksia, saattaa tästä seurata myös tuntuvia rahallisia sanktioita.

- Rekisteröidyn oikeudet – Asetus takaa rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää oikeussuojakeinoja ja vaatia korvausta, mikäli tietosuojaa ei ole hoidettu asetuksen vaatimalla tavalla.

teamwork1.jpg


Yrityskulttuuri


Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus ™
 edesauttaa ja vahvistaa organisaation yrityskulttuurin ja toimintatapojen mukaisen tietoturvatietoisuuden luomista

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus ™ mahdollistaa tietotilinpäätöksen laatimisen tehokkaasti ja nopeasti. Tietotilinpäätös on Tietosuojavaltuutetun toimiston suosittelema tapa täyttää tilintekovelvoite.

Kuka tukea voi saada?

Tuki on tarkoitettu suomalaisille pk-yrityksille. Innovaatioseteli voidaan myöntää yritykselle, jonka Rating Alfa on vähintään A (aiemmin A+). Jatkossa ei myöskään edellytetä, että yritys olisi toiminut vähintään yhden tilikauden ajan. Innovaatiosetelin myöntäminen edellyttää jatkossakin, että yrityksellä on jokin uusi tuote tai palvelu, johon asiantuntijanpalvelun hankinta kohdistuu, ja sitä on tarkoitus myydä heti tai tulevaisuudessa myös kansainvälisille markkinoille. Tukea ei myönnetä sellaiselle yritykselle, joka on kuluvan tai edellisen kalenterivuoden aikana saanut Tekes- tai Ely-tukea. Innovaatioseteli voidaan myöntää kerran.

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa. Ohjeet hakemuksen täyttämiseen on luettavissa täällä. Hakemus on varsin yksinkertainen. Perustietojen lisäksi hakija kuvaa projektin, johon tukea haetaan. Palvelumme kuuluu projektikuvauksen ja lomakkeen täyttämiseen liittyvä ohjeistuksen tuottaminen avaimet käteen periaatteella. Kokemuksemme mukaan päätös tulee n. viikossa. Mikäli haussa on myös muita Tekes-tukia, innovaatiosetelihakemus kannattaa tehdä ensin. Se ei estä muiden Tekes tukien saamista, mutta muut hakemukset estävät Innovaatiosetelin saamisen.

Kerromme mieluusti lisää, miten Innovaatioseteli parhaiten palvelee juuri teidän tarpeitanne.

© 2015 Fordione. All Rights Reserved.
Y-tunnus: 2635372-8, kotipaikka Helsinki