RATKAISUT

TIETOTURVA EI OLE ONGELMA

TIETOTURVA ON RATKAISU

TOIMIVA TIETOTURVALLISUUS ON RISKIEN HALLINTAA

VAIN TUNNISTETTUJA RISKEJÄ VOIDAAN HALLITA

Tietoturva on jatkumo, joka vaatii jatkuvaa analysointia ja parantamista. Aina tähän eivät omat resurssit riitä. Siksi olemme luoneet jatkuvan paranantamisen malliin perustuvan Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus -järjestelmän, joka soveltuu kaiken kokoisille organisaatiolle.

Koska tietojärjestelmien käsittelemien tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaativat hallinnollisia ja teknisiä toimia, analysoimme myös tietojärjestelmiä ja niiden käytettävyyttä. Tietojen suojaaminen niiden elinkaaren aikana, tietovuodon estäminen ja tietojen menettämisen estämistä koskevien käytäntöjen luominen ovat organisaatiosi vahvan puolustuksen peruspilareita.

Emme unohda myöskään toimittajia. Liiketoimintaprosessit huomioiva kilpailutusmallimme auttavat valitsemaan kullekin organisaatiolle parhaiten sopivat järjestelmä- ja infrastruktuuritoimittajat.

ME LÖYDÄMME RATKAISUJA

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ mahdollistaa riskien tehokkaan tunnistamisen

TIETOTURVALLISUUS

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ on tietoturvallisuuden prosessilähtöinen analysointi ja kehittäminen

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta ja tietoturvan jatkuva kehittäminen edellyttää järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa.

TIETOSUOJA

Tietosuojavastaava -palvelu on organisaatioille, joiden tietosuojavastaava toimii tehtävässä oman toimen ohella.

HALUATKO SAADA LISÄTIETOA TAI TARJOUKSEN TEILLE SOPIVASTA RATKAISUSTA