PYYDÄ TARJOUS

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Sovitaan tapaaminen, käydään läpi tavoitteenne ja annamme tarjouksen liiketoiminnallenne sopivasta ratkaisusta.

Seuraa meitä Somessa
 

Riskienhallinta

TIETOTURVA EI OLE ONGELMA VAAN RATKAISU

RISKIEN TEHOKAS TUNNISTAMINEN

Vain tunnistettuja riskejä voidaan hallita

Säännönmukainen tietoturvallisuusriskienhallinta on olennainen osa organisaation toimintaa.

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjausmahdollistaa yksinkertaisen ja tehokkaan tavan riskien tunnistamiselle ja niiden vaikuttavuuden arvioinnille.

Riskien tunnistamisen osa-alueita ovat mm. eri prosessit, niiden väliset suhteet sekä näille asetetut tavoitteet ja päämäärät. Kantaa otetaan aina myös tietoturvallisuuteen ja sen hallintamalliin.

LIIKETOIMINNAN PROSESSEIHIN PIILOUTUVAT RISKIT

Riskien vaikuttavuutta arvioidaan prosessilähtöisesti siten, että analysoidaan myös yksittäisen riskin vaikuttavuutta myös suurempien kokonaisuuksien, kuten esimerkiksi jonkin tietyn toiminnallisuuden, näkökulmasta.

Lopputuloksena syntyy selkeä toimintasuunnitelma vastuineen, aikatauluineen ja seuranta- ja raportointimalleineen.

Riskienhallintaprosessi on olennainen osa tietoturvallisuuden kokonaishallintaa ja kehittämistä.

ONKO RISKIENHALLINNASTA MITÄÄN HYÖTYÄ

Yritysten riskienhallinta on pääosin vapaaehtoista, kannattavuuteen ja hyödyllisyyteen perustuvaa toimintaa.

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja pitää riskit sellaisissa rajoissa, ettei organisaation toiminta ole uhattuna, ja jotta voidaan vähentää epävarmuutta organisaation tavoitteiden toteutumisesta.

Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.
OTA YHTEYTTÄ

Kartoitetaan hyödyt liiketoiminnallenne

ME LÖYDÄMME RATKAISUJA

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ mahdollistaa riskien tehokkaan tunnistamisen

lataus

TIETOTURVALLISUUS

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus on tietoturvallisuuden prosessilähtöinen analysointi ja kehittäminen

Tietojrjestelmt

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta ja tietoturvan jatkuva kehittäminen edellyttää järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa.

Konsultointi

TIETOSUOJA

Tietosuojavastaava -palvelu on organisaatioille, joiden tietosuojavastaava toimii tehtävässä oman toimen ohella.

Haluatko saada lisätietoa tai tarjouksen teille sopivasta ratkaisusta