tietoa_meista.jpg

Tietoa meistä

Tietoturva on jatkumo, joka vaatii jatkuvaa analysointia ja parantamista. Aina tähän eivät omat resurssit riitä. Siksi olemme luoneet jatkuvan paranantamisen malliin perustuvan Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ -järjestelmän, joka soveltuu kaiken kokoisille organisaatiolle.

Koska tietojärjestelmien käsittelemien tietojen eheys ja saatavuus on yksi tietoturvallisuuden peruspilareita, analysoimme myös tietojärjestelmiä ja niiden palvelevuutta.

Emme unohda myöskään toimittajia. Liiketoimintaprosessit huomioiva kilpailutusmallimme auttavat valitsemaan kullekin organisaatiolle parhaiten sopivat järjestelmä- ja infrastruktuuritoimittajat.

Hallitsemme hallinnollisen tietoturvan

Lähestymme standardien, liiketoimintaprosessien ymmärryksen, ihmisten ja kustannusten kohdentamisen kautta. Laaja-alainen ja tasapainon takaava lähestymisemme varmistaa tietoturvallisuuden kehittämisen. Jokaisen organisaatiossa työskentelevän, roolista riippumatta, täytyy jokapäiväisessä työssään tunnistaa, miten oma tekeminen liittyy tietoturvan toteutumiseen. Tietoturvan ei tule olla osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua.

Vahvuuksiamme ovat:
 • laajojen tietohallintokokonaisuuksien johtaminen, tietoturva ja tietosuoja
 • laajojen tietohallintokokonaisuuksien hahmottaminen
 • projektijohtaminen, liiketoimintaprosessit, sopimukset, sidosryhmähallinta, hallintomallit ja mittarit
 • turvallisuusjohtaminen, tietoturva, tietosuoja ja riskienhallinta
 • tietojärjestelmien ja liiketoimintaprosessien yhteensovittaminen
 • infrastruktuurin hallinta, palveluiden hallinta, toimittajahallinta, kehitysprojektit, tietoturva, prosessikehitys ja järjestelmäkehitys
 • liiketoimintaprosessien ja arvoketjun ymmärrys sekä kokonaisuuden hallinta
 • EU:n tietosuoja-asetuksen syvällinen ymmärrys ja asetuksen vaateiden jalkauttaminen liiketoimintalähtöisesti
 • Palvelulupauksemme on, että asiakas näkee meissä ammattitaitoisen, luotettavan ja palvelualttiin organisaation jonka toiminta tuo asiakkaalle rahassa mitattavaa lisäarvoa


Toimintaan liittyvät avainsanat

 • Reseptiohjattavuus (joko yleinen ja/tai osa-aluekohtainen analysointi- ja kehitysmalli)
 • Määrämuotoisuus (ISO27001, ISO27002, RACI, CMMI, VAHTI)
 • Kohdennettavuus
 • Mitattavuus
 • Tehokkuus
 • Nopeus

Fordione tiivistettynä

 • Tehtävämme on turvata ja tehostaa asiakkaittemme liiketoimintaa
 • Autamme asiakkaitamme hallitsemaan, turvaamaan ja hyödyntämään tietoa entistä tehokkaammin
 • Olemme kehittäneet tuotteistetun palveluratkaisun, jonka avulla luodaan tietotilinpäätös
 • Pystymme takaamaan riippumattomuuden, puolueettomuuden ja luottamuksellisuuden kaikissa tilanteissa
 • Ydintiimissämme on tietohallinnon, tietoturvan ja tietosuojan kokeneita asiantuntijoita
 • Yhteensä yli 80 vuotta kokemusta haastavista IT- ja kehitystehtävistä
 • Teemme Haaga-Helian kanssa syvällistä yhteistyötä
Tietoa-meista-New.PNG
© 2015 Fordione. All Rights Reserved.
Y-tunnus: 2635372-8, kotipaikka Helsinki