TOIMINNANOHJAUS KATTAA NYT MYÖS TIETOTURVALLISUUDEN

Talouselämä 11/2019 | Verkkolehti sivu 29

Jotta toimintaa voidaan ohjata, täytyy ymmärtää sen tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi. Näin on myös tietoturvallisuudessa. Tämän perusajatuksen pohjalta on kehitetty Fordione Oy:n Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™. Menetelmä perustuu prosessien analysointiin ja ottaa kantaa tietoturvallisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja hallintaan.

EU:n tietosuoja-asetus pakotti organisaatiot selvittämään ja kuvaamaan henkilötietojen käsittelytapoja. Usein analyysi perustui henkilötietoja sisältävien tietokantojen läpikäyntiin.

”Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ lähestyy asiaa organisaation toiminnan luonteen, prosessien ja niille asetettujen tavoitteiden, vaatimusten ja työnkuvien kautta”, kertoo Matti Timonen, yksi Fordione Oy:n perustajista.

”Näin voidaan varmistua siitä, että tarvittavat tietoturvallisuustoiminnot ovat vaatimusten mukaisia ja että ne huomioidaan myös työnkuvissa ja niihin liittyvässä osaamisessa.”

”GDPR-projektit vahvistivat näkemystämme siitä, että tekninen tietoturvallisuus on Suomessa varsin hyvässä kunnossa, mutta hallinnollisella puolella riittää vielä tekemistä”, Timonen jatkaa.

Tämä merkitsee muun muassa jatkuvuudenhallintaa, riskikartoituksia, tietoturvallisuuden jatkuvaa parantamista, hallintomalleja sekä henkilöstön tietoturvallisuustietoisuuden lisäämistä.

Lue koko artikkeli: lataa pdf  tai avaa verkkojulkaisu

Lue lisää tietoturvallisuuden toiminnanohjauksesta