PYYDÄ TARJOUS

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Sovitaan tapaaminen, käydään läpi tavoitteenne ja annamme tarjouksen liiketoiminnallenne sopivasta ratkaisusta.

Seuraa meitä Somessa
 

Tietosuoja

TIETOTILINPÄÄTÖS RAKENTAA LUOTTAMUSTA

Vastuullinen henkilötietojen käsittely rakentaa luottamusta

Organisaatin ulkopuoliset vaatimukset sekä onganisaation toimintaprosessit nostavat tietosuojan keskeiseksi osaksi riskienhallintaa.

Organisaatioiden tulee noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalakia, mikä edellyttää muun muassa hyvää kokonaiskäsitystä omasta tietoturvallisuuden tilasta.

Fordione Oy tarjoaa palvelun, jolla organisaatio itse näyttää, että se noudattaa lakia, hyvää tietojenkäsittelytapaa ja hyvää tiedonhallintatapaa. Lisäksi kehittämämme mallin avulla toimenpiteet saadaan optimoidusti suunnattua juuri oikeisiin prosesseihin ja toimintoihin.

Tietotilinpäätös kuvaa tietosuojan toteuttumista

Kymmenille organisaatioille toteuttamamme tietotilinpäätökset ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton, sillä mallimme mukainen tietotilinpäätös ei vain toteuta asetuksen tietosuoja-asetuksen osoitevelvollisuutta vaan optimoi myös henkilötietoja käsittelevät prosessit. Mallimme mukainen tietotilinpäätös antaa käytännön työvälineet, miten tietosuojaa tulee toteuttaa.

Tuotettava tietotilinpäätös toimii jatkossa myös organisaation työkaluna hyvän tietojenkäsittelytavan, hyvän tiedonhallintatavan sekä vastuullisuuden ja tilivelvollisuuden edistämisen osoittamisessa.

Tietotilinpäätöksen rakenne voi vaihdella organisaation koon, toimialan ja toiminnan luonteen mukaan, siksi se sopii kaiken kokoisille organisaatioille.

Tietotilinpäätös toimii myös viestinä tietosuojan, tietoturvan ja yksityisyyden suojan merkityksestä organisaatiolle niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Lisäksi sen laatiminen tuo luottamusta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Tietosuojavastaava – organisaation sisäinen asiantuntija

Tuleeko teidän organisaatiossa nimittää tietosuojavastaava? 

Konserni voi nimittää yhden ainoan tietosuojavastaavan edellyttäen, että tietosuojavastaavaan voidaan ottaa helposti yhteyttä jokaisesta toimipaikasta.

Tietosuojavastaava voi olla organisaation henkilöstön jäsen tai hoitaa tehtäviään palvelusopimuksen perusteella ts. ulkoistettu palveluntarjoajan tietosuoja-asiantuntija, sekä toimia myös useamman eri organisaation tietosuoja-vastaavana.

Tietosuojavastaava voidaan nimittää, vaikkei tietosuoja-asetus tähän nimenomaisesti velvoita. Niissä tilanteissa, joissa tietosuojavastaavan nimittäminen ei ole nimenomaisesti velvollisuus, on organisaatiossa kuitenkin syytä määritellä henkilö, jonka tehtävänä on tietosuojaa koskevien asioiden huomioiminen organisaation toiminnassa ja joka voi toimia yhteyshenkilönä rekisteröidyn oikeuksiin ja viranomaisvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

OTA YHTEYTTÄ

niin selvitetään se yhdessä.

Tietosuojavastaava ulkoistettuna palveluna

Miksi hankkia Fordione Oy:n Tietosuojavastaava SA™ -palvelu?

  • Tietosuoja-asetuksen syvällinen sekä käytännönläheinen tuntemus
  • Teknistä osaamista (tuotantoympäristön tunteminen)
  • Asiakastuntemusta, asiakkaan liiketoiminnan johtamiseen
  • Yleisten prosessien tuntemusta (ITIL)
  • Osaavaa asiakashallintaa
  • Organisaatio- ja johtamistaitoa
  • Taloushallinta osaamista

Palveluun liittyy aina perehtymisjakso, jonka aikana käydään lävitse organisaation toiminta ja sen luonne ja näiden vaikutukset tietosuojan toteutumiselle

ME LÖYDÄMME RATKAISUJA

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ mahdollistaa riskien tehokkaan tunnistamisen

lataus

TIETOTURVALLISUUS

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ on tietoturvallisuuden prosessilähtöinen analysointi ja kehittäminen

Tietojrjestelmt

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta ja tietoturvan jatkuva kehittäminen edellyttää järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa.

Konsultointi

TIETOSUOJA

Tietosuojavastaava -palvelu on organisaatioille, joiden tietosuojavastaava toimii tehtävässä oman toimen ohella.

Haluatko saada lisätietoa tai tarjouksen teille sopivasta ratkaisusta