PYYDÄ TARJOUS

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Sovitaan tapaaminen, käydään läpi tavoitteenne ja annamme tarjouksen liiketoiminnallenne sopivasta ratkaisusta.

Seuraa meitä Somessa
 

Tietoturvallisuuden toiminnanohjaus™

TIETOTURVA EI OLE ONGELMA VAAN RATKAISU

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™

Fordione Oy:n Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ -palvelun avulla EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttäminen helpottuu olennaisesti.

Se ottaa kantaa niin olemassa oleviin kuin vaadittaviin hallintomalleihin ja sen avulla analysoidaan organisaation henkilötietoja käsittelevät prosessit nopeasti ja kattavasti. Lopputuloksena syntyy tietotilinpäätös, jonka avulla asetuksen osoitusvelvollisuus voidaan täyttää ja joka varmistaa, että tietoturvallisuus on johdon agendalla.

Menetelmään liittyvien auditointien avulla varmistutaan, että tietosuojaa ja tietoturvaa ei pelkästään hallita, vaan niitä myös johdetaan ja kehitetään aktiivisesti. Lopputuloksena syntyy auditointiraportti, josta selviää nykytilan lisäksi myös palveluntuottajan vastuulla olevat dokumentit ja niiden tila.

Menetelmä ottaa kantaa toiminnan luonteeseen ja kokoon jolloin ratkaisu on kytköksissä enemmänkin käsiteltävien henkilötietojen määrään ja niiden käsittelyn luonteeseen, kuin itse organisaation kokoon. Näin organisaation voi olla varma, että tarjottu ratkaisu soveltuu juuri omaan tarpeeseen.

ANTAA VASTAUKSIA KYSYMYKSIIN:

 • Kuinka kehittää tietoturvallisuutta kokonaisvaltaisesti ja kustannustehokkaasti?
 • Olemmeko kohdentaneet nykyiset tietoturvainvestointimme oikein?
 • Mitkä ovat liiketoimintamme kriittiset osa-alueet?
 • Kuinka toimintamme jatkuvuus on turvattu?
 • Miten hallinnollinen tietoturva tulisi toteuttaa?
 • Miten tietoturvallisuus on jalkautunut yritykseemme?
 • Kuinka voimme täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaateet?

HYÖDYT ASIAKKAALLE:

 • Ottaa kantaa kaikkiin tietoturvallisuuden osa-alueisiin
 • Mahdollistaa optimoidun ja projektimaisen tietoturvallisuuden kehittämisen
 • Tuo jatkuvuutta ja turvaa liiketoimintaan normaali- ja poikkeusolosuhteissa
 • Paljastaa nykyisen kustannusrakenteen ja ohjaa tulevia tietoturvallisuusinvestointeja
 • Auttaa täyttämään EU:n tietosuoja-asetuksen osoitevelvollisuuden tuottamalla tietotilinpäätöksen
 • Asiakas saa käyttöönsä tehokkaan ja helppotajuisen tietoturvallisuuden kehitysmenetelmän
Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta on haaste organisaatiolle.
EU:n tietosuoja-asetus edellyttää organisaatioita osoittamaan noudattavansa lakia.
Vaatimusten täyttäminen edellyttää suunnittelua, prosessien analysointia, dokumentointia ja toimivaa tietoturvaa.
Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ -palvelu tekee tämän mahdolliseksi.

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus mahdollistaa tietoturvallisuuden prosessilähtöisen analysoinnin ja kehittämisen. Näin voidaan olla varmoja, että tietoturvainvestoinnit turvaavat juuri ne liiketoimintakriittiset asiat, joita niiden tuleekin turvata. Toiminnanohjaus perustuu jatkuvaan parantamiseen ja analysointimalleihin, eli resepteihin. Näiden avulla voidaan tietoturvallisuudelle asettaa mittarit. Mallin avulla mahdolliset toimenpiteet saadaan optimoidusti suunnattua juuri oikeisiin prosesseihin ja toimintoihin. Auditointi varmistaa, että tehdyt toimenpiteet ovat kantaneet myös hedelmää.

Käytetyt reseptit perustuvat parhaiksi koettuihin tietoturvakäytäntöihin sekä 4T-malliin, jolloin organisaation tietoturvallisuutta analysoidaan talouden, tekniikan, tiedon ja tuotannon näkökulmista painopisteen ollessa hallinnollisessa tietoturvassa. Toiminnanohjauksen ydin on prosessien mallinnus ja niihin kohdistuvien tietoturvallisuusvaateiden selkeä esittäminen. Tämä helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja auttaa tunnistamaan liiketoiminnan kannalta kriittisimmät toiminnot ja niihin liittyvät tietoturvallisuuskomponentit sekä kustannukset.

Toiminnanohjaus alkaa asiantuntijoittemme yhdessä asiakkaan kanssa tekemällä kartoituksella, jonka pohjalta selviää kulloinkin hyödynnettävät reseptit ja käytettävät mittarit. Reseptien pohjalta suunnittelemme ja tarvittaessa myös toteutamme korjaavat toimenpiteet. Tuotamme tilannekuvat sekä tarvittavan dokumentaation. Varmistamme myös olemassa olevan dokumentaation oikeellisuuden. Valvomme kokonaisuutta ja raportoimme prosessin etenemisestä. Teemme tarvittavat auditoinnit ja esittelemme niiden tulokset sekä mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Kaikki tämä tapahtuu aina reseptiohjatusti ja läpinäkyvästi.

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus on jatkuva palvelu, joka joustavuutensa ja kustannustehokkuutensa ansiosta voidaan sovittaa kaiken kokoisille organisaatioille sopivaksi.

Hyödynnämme samaa toimintamallia myös projektitoimeksiannoissamme.

Ratkaisemme niin edellä kuvatut kuin monet muutkin tietoturvallisuushaasteet joko jatkuvana palveluna tai kertaluonteisina projekteina ja aina liiketoimintaprosesseista johdettuina.

ME LÖYDÄMME RATKAISUJA

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ mahdollistaa riskien tehokkaan tunnistamisen

lataus

TIETOTURVALLISUUS

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus™ on tietoturvallisuuden prosessilähtöinen analysointi ja kehittäminen

Tietojrjestelmt

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta ja tietoturvan jatkuva kehittäminen edellyttää järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa.

Konsultointi

TIETOSUOJA

Tietosuojavastaava -palvelu on organisaatioille, joiden tietosuojavastaava toimii tehtävässä oman toimen ohella.

Haluatko saada lisätietoa tai tarjouksen teille sopivasta ratkaisusta